Go GREEN

Element Logic kan hjælpe med at reducere dit CO2-aftryk

På verdensplan tegner bygninger sig for over 40 procent af klodens direkte og indirekte CO2-udledninger på grund af opvarmning, køling og elektrisk lys. Traditionelle varelagre er designet ud fra et medarbejderperspektiv – fra brugen af rum til lys- og temperaturstyring. Element Logics automatiske varelagerløsninger giver mulighed for arealbesparende og energibevidste alternativer.

 

1. Reducér udgifterne til el

 

På et traditionelt varelager har man brug for ordentligt lys i hele bygningen for at sikre et godt arbejdsmiljø for ens medarbejdere. Robotter har derimod ikke brug for lys eller varme for at passe deres arbejde, hvilket resulterer i mindre arealer, hvor fuld belysning og opvarmning er påkrævet. Fokusér på de områder af lageret, der benyttes af medarbejderne og spar på energien i de øvrige områder.

Hvis du planlægger at opgradere dit varelager eller bygge et helt nyt, bør du også overveje at udnytte det naturlige lys gennem loft og vægge for yderligere at reducere behovet for elektrisk lys.

MØRKEARBEJDE: Robotter behøver ikke lys for at arbejde. Tænd kun lyset i de områder, hvor mennesker arbejder, og spar på energien på resten af lageret.

 

2. Øg energieffektiviteten

AutoStore-robotternes energiforbrug er ekstremt lavt. Robotterne regenerer strøm hver gang, de sænker en kasse eller dæmper farten – ligesom en elbil -, hvilket gør strømforbruget mere cirkulært og bæredygtigt. Faktisk bruger 10 AutoStore-robotter den samme mængde energi som en støvsuger og kan nemt køre på solenergi. Det gør dem til det perfekte match til bæredygtige varelagre.

 

3. Høst solens energi

Vælg en bæredygtig energikilde – vælg solenergi. Element Logic har bred erfaring i at drage nytte af et varelagers udvendige mure ved at montere solpaneler på taget og murene. Den opsamlede energi kan ikke bare bruges til dine robotter, den kan også potentielt gøre hele varelageret selvforsynende med energi.

Solpaneler driver robotterne:
Bæredygtighed var øverst på agendaen, da elektronikgrossisten Berggaard Amundsen byggede sit nye varelager. Virksomheden installerede solpaneler på taget såvel som på facaden. Selv i Norge, hvor der er meget lidt sollys i vintermånederne, producerede varelageret nok energi til at være selvforsynende en stor del af året – og samtidig leverede det strøm til 40 elektriske ladestandere til elbiler, som frit kan benyttes af de lokale beboere.

4. Forbedr arealudnyttelsen

AutoStore er selve definitionen på arealudnyttelse, da anlægget sikrer den højeste lagerdensitet af samtlige AS/RS-systemer på markedet. Med en AutoStore-løsning fra Element Logic er du sikret en fire gange så høj lagerkapacitet på samme mængde plads som et manuelt lager – og i mange tilfælde en fordobling af lagerkapaciteten sammenlignet med andre varer-til-personer-systemer. Takket være fuld frihed i form og geometri, er der tale om arealudnyttelse på højeste plan.

For vores kunder er det lig med maksimal udnyttelse af pladsen og mere plads på det samme areal – og dermed et mindre behov for flere kvadratmeter.

Udnyt hele varelageret
Med en AutoStore-løsning fra Element Logic lykkedes det den globale elektronikdistributør TTI at mere end tredoble sin opbevaringskapacitet med et arealbesparende varelagerdesign, der bedre udnyttede mezzaninerne og de adskillige hyldemeter, som tidligere ikke blev brugt som opbevaringsplads. Et sandt ingeniørmesterværk.

5. Reducér affaldsmængderne

Effektive varelager opbevarer produkter – ikke affald. En bæredygtig forsyningskæde er også i stand til at håndtere affald på en bæredygtig måde. I samarbejde med vores kunder arbejder Element Logic med at designe varelagerprocesser og -systemer i forhold til affaldshåndtering og genanvendelse.

Med et skræddersyet affaldshåndteringssystem kan man flytte affaldet direkte fra arbejdsstationen og til en container uden for bygningen. Da Element Logic designede New Waves nye varelager ud fra denne løsning, bidrog vi også til at reducere antallet af gaffeltrucks, sænke CO2-udledningerne og gøre varelageret til et sikrere sted at opholde sig for medarbejderne.

SMART AFFALDSSORTERING: Element Logic har udviklet et skræddersyet affaldssorteringssystem, hvor affaldet sendes fra arbejdsstationen til en container uden for bygningen.

Ønsker du at vide mere om disse og andre fordele?

AutoStore benytter sig af bæredygtige teknologier; det er strategisk designet til at inkludere få komponenter.

Læs mere om AutoStore her